คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร เรื่อง การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการ อย่างสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร เรื่อง การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการ อย่างสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โครงการการพัฒนา Upskills/ Reskills/ Newskills กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เรื่อง การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการอย่างสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร download

link 1 : https://drive.google.com/file/d/1g2P0PqutvpAlbWk_RAdeTjNdpuuJ3y6k/view?usp=sharing
link 2 : https://shorturl.asia/KiGWt

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว