คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

371769202_620434053536473_2651055630367553851_n
885
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (7)
337825345_919671109368956_1257941965932957996_n
33333
77777
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต ครู บุคลากร งานวิจัย และการบริการวิชาการให้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ปริญญาตรี

13 หลักสูตร

ปริญญาโท

2 หลักสูตร

ปริญญาเอก

3 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น อบรมการทำคราฟเบียร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น อบรมการทำคราฟเบีย...
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนดี ประจำศึกษา 2565
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรีย...
MOU สภาการสาธารณสุขชุมชน กับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรพส.
MOU สภาการสาธารณสุขชุมชน กับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรพส. วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภั...

ข่าวกิจกรรม

เกียติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC ...
เกียติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนิน...
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 URL : https://sites.google.co...
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  ผลรางวัลการประกวดแข่งขันในโครงการสั...
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  ผลรางวัลการประกวดแข่งขันในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2566 **...

ข่าววิจัย

เชิญรับชม Live สด รายการ ARDA Talk ตอน แคนนาบินอยด์จากพืชสมุนไพรพังแหร: ริเริ...
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. เชิญรับชม Live สด รายการ ARDA Talk ตอน แคนนาบินอยด์จากพืชสมุนไพรพ...

ข่าววิชาการ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนดี ประจำศึกษา 2565
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรีย...