คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

399535715_753398460159953_7907891823565416502_n
371769202_620434053536473_2651055630367553851_n
33333
77777
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต ครู บุคลากร งานวิจัย และการบริการวิชาการให้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ปริญญาตรี

13 หลักสูตร

ปริญญาโท

2 หลักสูตร

ปริญญาเอก

3 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน...
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี "รอบที่ 1 PORTFOLIO" ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ “รอบที่ 1 PORTFOLIO” ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์กองบ...
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปิงบประมาณ 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ...

ข่าวกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี "รอบที่ 1 PORTFOLIO" ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ “รอบที่ 1 PORTFOLIO” ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์กองบ...
เกียติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC ...
เกียติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนิน...
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 URL : https://sites.google.co...

ข่าววิจัย

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปิงบประมาณ 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ...

ข่าววิชาการ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี "รอบที่ 1 PORTFOLIO" ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ “รอบที่ 1 PORTFOLIO” ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์กองบ...