คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

555
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (7)
337825345_919671109368956_1257941965932957996_n
ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (1)
33333
77777
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต ครู บุคลากร งานวิจัย และการบริการวิชาการให้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ปริญญาตรี

13 หลักสูตร

ปริญญาโท

2 หลักสูตร

ปริญญาเอก

3 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกร...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชากา...
        การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกร...
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17-18 สิงหาคม 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมงาน  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   17-18 สิงหาคม 25...

ข่าวกิจกรรม

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17-18 สิงหาคม 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมงาน  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   17-18 สิงหาคม 25...
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB ...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเล...
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อทีมและรายชื่อผู้เข้าร่วมการปร...
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  รายชื่อทีมและรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการแข่งขันจัดดอกไม้ “งานนวัต...

ข่าววิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชากา...
        การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกร...

ข่าววิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชากา...
        การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกร...