คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
ข่าววิชาการ

ข่าววิชาการ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนดี ประจำศึกษา 2565 ดาวน์โหลด http://science.psru.ac.th/wp-content/uploads/2023/...
MOU สภาการสาธารณสุขชุมชน กับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรพส. วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สภาการสาธารณสุขชุมชน ณ ห้องป...
เกียติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 URL  : https://drive.goog...
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 URL : https://sites.google.com/psru.ac.th/sciweekpsru2023/sciweekpsru2023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยา...
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  ผลรางวัลการประกวดแข่งขันในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2566 ********************************           ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโค...
สูจิบัตรกิจกรรมการแข่งขันและนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระหว่างวันที่ 17...
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. เชิญรับชม Live สด รายการ ARDA Talk ตอน แคนนาบินอยด์จากพืชสมุนไพรพังแหร: ริเริ่มจากไทย Impact ไกลถึงต่างแดน ร่วมพูดคุยกับทีมนักวิจัยและ impact จ...
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ดเพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI สนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท สรุปเกี่...
        การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวั...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมงาน  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   17-18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รูปแบบ On-site)   นิ...

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว