คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
ข่าววิชาการ

ข่าววิชาการ

🤝พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 1 สมาคม และ 32 สถาบันการศึกษา🤝...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยร...
ประชาสัมพันธ์โครงการศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ...
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย...
เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ “รอบที่ 1 PORTFOLIO” ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัค...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอแสดงความยิ...
วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ คณบ...
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยร...

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว