คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ “รอบที่ 1 PORTFOLIO” ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th รายละเอียดของสาขาที่เปิดในแต่ละคณะ https://...

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว