คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
สื่อเผยแพร่

สื่อเผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น อบรมการทำคราฟเบียร์ รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-17.00 น. สมัคร https://docs.google....
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนดี ประจำศึกษา 2565 ดาวน์โหลด http://science.psru.ac.th/wp-content/uploads/2023/...
MOU สภาการสาธารณสุขชุมชน กับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรพส. วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สภาการสาธารณสุขชุมชน ณ ห้องป...
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 URL : https://sites.google.com/psru.ac.th/sciweekpsru2023/sciweekpsru2023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยา...
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  ผลรางวัลการประกวดแข่งขันในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2566 ********************************           ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโค...
สูจิบัตรกิจกรรมการแข่งขันและนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระหว่างวันที่ 17...
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ดเพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI สนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท สรุปเกี่...
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเ...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมงาน  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   17-18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รูปแบบ On-site)   นิ...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน 2,000 บาท ทีม Freshy & Clean นักศึกษาและ...

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว