คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันท...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัล รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น (Best Poster award) นายกุมภ์มเรศ อินทิรัก น.ส.เกตุกนก แก...
🎯ม า แ ล้ ว จ้ า า า า า ……. 💡อย่าช้าเด่วพลาดนะ !!!!! #TCAS66 : กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก🖌️ #Dek66 #เรียนพิบูลชีวิตต้องป๊อป 🎡เปิดระบบรับสมัครรอบที่ 1 แฟ้ม...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “The 28th International Co...
“อวกาศ” เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิด และมีส่วนช่วยในการพัฒนาของประเทศไทยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านภัยพิบัติ และด้านอื่นๆ อีกมากมายที่ทุ...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวน บุคคลากร คณาจารย์ และบุคคลากรทุก ๆ ท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ อาคารทีปวิชญ์ คณะวิทยาศาสตร...
วันที่ 14 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา ตัวแทนของชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประ...
#ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชต...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ นายปวริศ เหล็กสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับ ” รางวัลชมเชย ” ในการคัดเลือ...

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว