คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣ขอเชิญรับฟัง 🔸การจัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Vtuber อาชีพสาย C...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 📣เปิดรับสมั...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัคร...
💛 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการศูนย์ว...
ประกาศ..ประกาศ..!!! ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจอยากบอกกล่าวเรื่องราวด้านสิ่งแวดล...
📣เปิดรับสมัครแล้ว 🔸ระบบรับสมัครการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดาวน์โหลดเก...
🌸คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม🌸 ร่วมกับ สำ...
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมห้องปฏิบัต...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยิ...

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว