คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา ตัวแทนของชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประ...
#ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชต...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ นายปวริศ เหล็กสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับ ” รางวัลชมเชย ” ในการคัดเลือ...
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จา...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 (รูปแบบ On-site) เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
วารสาร PSRU Journal of Science and Technology เป็นวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย โดยตีพิ...
โอกาสสุดท้ายมาแล้วจ้า… รอบนี้พลาดไม่ได้แล้ว เชิญมาสมัครเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันจ้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคปกติ รอบที่...
พันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว