คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ประชาสัมพันธ์โครงการศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ประชาสัมพันธ์โครงการศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วม โครงการตลาดอาชีพสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า “เสริมสร้างอาชีพ ตลาดมัดย้อมจากสีธรรมชาติสุดชิวเด็กวิทย์” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจมาร่วมโครงการด้วยกันนะครับ
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/sp47SR5au6CTdCSG7
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/พิธีเปิด
09. 00 – 12.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว