คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566
URL : https://sites.google.com/psru.ac.th/sciweekpsru2023/sciweekpsru2023

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว