คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ขอเชิญชวน เข้าร่วมแข่งขัน “นักสร้างสรรค์ภาพด้วย Generative AI”

ขอเชิญชวน เข้าร่วมแข่งขัน “นักสร้างสรรค์ภาพด้วย Generative AI”

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอเชิญชวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า
เข้าร่วมแข่งขัน
“นักสร้างสรรค์ภาพด้วย Generative AI”
หมดเขต การรับสมัคร 10 มกราคม 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://shorturl.asia/le4TU
แบบลงทะเบียนสมัครแข่งขัน “นักสร้างสรรค์ภาพด้วย Generative AI 2024” ได้ที่ https://shorturl.asia/le4TU

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว