คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “The 28th International Conference on Difference Equations and Applications (ICDEA 2023)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “The 28th International Conference on Difference Equations and Applications (ICDEA 2023)
ระหว่างวันที่ 17- 21 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรงวังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สามารถติดตามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://icdea2023.psru.ac.th/

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว