คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
เกียติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025

เกียติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการบริการศูนย์วิทยาศาสตร์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
URL  : https://drive.google.com/file/d/16GghK4JjQyQVCyb-BAOHTZww3kLdaCS7/view?usp=sharing

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว