คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
เครือข่าย ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ( Air Quality Information Center, AQIC)

เครือข่าย ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ( Air Quality Information Center, AQIC)

เครือข่าย ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ( Air Quality Information Center, AQIC)
🔸เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 รวมทั้งสถานการณ์มลพิษทางอากาศ
🔸ณ บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์2 (SC2)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว