คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลรางวัลการประกวดแข่งขันในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลรางวัลการประกวดแข่งขันในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
Email
ไฟล์แนบ
sciweek65.pdf

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว