คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

  • สำหรับผู้ได้รับรางวัล
  • สำหรับผู้เข้าร่วม
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว