คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
📅“ ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2566 ” 👫👌🌻

เว็บไซต์ที่เปิดรับสมัคร
🌐 https://shorturl.asia/mafz8

หนังสือนำส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น
🌐 Download หนังสือนำส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 🌐 http://science.psru.ac.th/academic-news/upskillscipsru2566
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 🚀คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ 0-5526-7054

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม🎯⛳
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม🚀🌐

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว