คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ทั้ง 2 กลุ่ม
ที่ชนะเลิศประกวดไอเดียสร้างสรรค์
และได้รับเงินรางวัลสนับสนุนทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มละ 100,000 บาท ยอดรวม 200,000 บาท
ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว