คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ผ่านการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

ผ่านการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

💛 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
💛 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม💚🤍 ที่ได้ผ่านการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 เป็นต้นไป 🥰

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว