คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
รางวัลการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม โดดเด่นระดับ 3 ดาว (ผลิตภัณฑ์ : BANA BRAIN)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว
อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี
ได้รับ
กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา
บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ในงาน ‘’วันนักประดิษฐ์’’ 2566 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว