คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564

วันที่ 14 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา ตัวแทนของชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมินโครงการ Green Youth ประจำปี 2564 จำนวนกว่า 59 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ชมรมได้รับรางวัลในระดับ “ทองแดง” รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ชมรมฯ พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมต่อไป (ตกลงเอาแค่นี้แหละ 555)

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว