คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับ
นายปวริศ เหล็กสุวรรณ
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ที่ได้รับคัดเลือกให้รับ ” รางวัลชมเชย ”
ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประเภทนักศึกษาพิการ ทางด้านการได้ยิน

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว