คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอเชิญชวน
บุคคลากร คณาจารย์ และบุคคลากรทุก ๆ ท่าน ร่วมบริจาคโลหิต
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ อาคารทีปวิชญ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว