คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
Mou พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง PSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม – GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
“อวกาศ” เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิด และมีส่วนช่วยในการพัฒนาของประเทศไทยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านภัยพิบัติ และด้านอื่นๆ อีกมากมายที่ทุกท่านคาดไม่ถึง
▫️
#ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง PSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม – GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
✅การนำ GI เพื่อศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเข้าสู่การสร้างเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy)
▪️ Mou พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อร่วมมือกันศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และให้บริการทางวิชาการด้าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมกับร่วมมือกันถ่ายทอด พัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
☑️ในการนี้ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ ลงนามร่วมกับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถแก่นักศึกษาและบุคลากรต่อไป
▫️
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว