คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
โครงการส่งเสริมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
(มีประกาศนียบัตร พร้อมบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/a6XhA26etuhF4GDJ8

ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ เบอร์โทร 082-4088216

 

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว