คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (เงินแผ่นดิน) ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (เงินแผ่นดิน) ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
📣เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (เงินแผ่นดิน)
🔸อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
🔸อัตราเงินเดือน ปริญาเอก 35,700 บาท , ปริญญาโท 29,750 บาท
🔴หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 สิงหาคม 2567
🔴สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://jobs.psru.ac.th
🏠สอบถามเพิ่มเติม
กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
📞0-5526-7093

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว