คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

✅คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
✅เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
🔸พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
🔸พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://jobs.psru.ac.th
⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️
สอบถามเพิ่มเติม
กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร 0-5526-7093
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว