คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตำแหน่ง ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ระดับ : ปริญญาตรี
💎รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 27 พฤศจิกายน 2566
🎯อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว