คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
รางวัลการนำเสนอผลงาน โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
🎊🎊ขอแสดงความยินดีกับ🎊🎊
นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ซึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
🏆1. นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอสัมมนา ด้าน Applied mathematics
🏆2. นางสาวพัชรวดี คำบุญ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอสัมมนา ด้าน Statistical
🏆3. นางสาวธีรนันท์ แย้มทัศน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอสัมมนา ด้าน Mathematics Education
🏆4. นางสาวเกศรินทร์ พุ่มนก ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอสัมมนา ด้าน Mathematics Education
🏆5. นายวงศกร สุคนธ์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอสัมมนา ด้าน Algebra
🎊ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ🎊
โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว