คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
MOU โครงการยุทธศาสตร์ฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ เทศบาลตำบลสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
🔸MOU โครงการยุทธศาสตร์ฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
🗓️วันที่ 15 สิงหาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยุทธศาสตร์ฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
🔸โอกาสนี้ นายจรัญ แสงปรางค์ นายกเทศบาลตำบลสนามคลี และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ อย่างดียิ่ง
🔸ทั้งนี้ เพื่อร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อมุ่งเน้นให้ประชากรในประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกได้มีความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถนำมาพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องประกอบด้วยทุนมนุษย์ทุนภูมิปัญญาทุนการเงินทุนทรัพยากรธรรมชาติทุนสิ่งแวดล้อมนำทุนเหล่านี้มาสร้างความเจริญสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนสังคมดังนั้นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจำเป็นต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคนให้รู้จักตัวเองรู้ปัญหาของตนเองและชุมชน รู้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
⚙️⚗️🧬⚙️
รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=science.psru.ac.th&set=a.802279788598348
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว