คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (เงินแผ่นดิน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (เงินแผ่นดิน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (เงินแผ่นดิน) จำนวน 1 ตำแหน่ง
-อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-อัตราเงินเดือน ปริญาเอก 35,700 บาท , ปริญญาโท 29,750 บาท
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2567
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://jobs.psru.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม
กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
0-5526-7093

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว