คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน 2,000 บาท
ทีม Freshy & Clean
นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup
ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur
(GSB Micropreneur Academy) ปี 2566
——————————
อ่านรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว