คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 (รูปแบบ On-site)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
👉👉ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 (รูปแบบ On-site) เวลา 08.30-16.30 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
☘️ กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
☑️การประกวดแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
☑️การประกวดแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
☑️การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
☑️การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
☘️ กิจกรรมนิทรรศการ
☑️พิธีเทิดพระเกียรติ “ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ”
☑️นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ”
☑️นิทรรศการหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
☑️นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของคณาจารย์และนักศึกษา
☑️นิทรรศการผลงานทางวิชาการ
☑️กิจกรรมบนเวทีกลางและการแสดงดนตรีของนักศึกษา
☑️จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
👉👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด https://sites.google.com/psru.ac.th/sciday-psru-65/…
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ 0-5526-7054
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว