คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ระบบรับสมัครการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2567

ระบบรับสมัครการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2567

📣เปิดรับสมัครแล้ว
🔸ระบบรับสมัครการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค
👩‍💻เว็บไซต์ https://sites.google.com/psru.ac.th/sciday2567/
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว